ALL ELEMENTS

חזון

חזון הפורום

למען פיוס ושלום ולמען הפסקת מעגל הדמים והשגת הסדר מדיני מוסכם על שני הצדדים
חזון

צוות העובדים

האנשים שמאחורי פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני
מפגשי הדיאלוג מתקיימים בהנחייתם של שני חברי פורום, ישראלי ופלסטיני, המספרים את סיפור השכול האישי שלהם ומסבירים את הבחירה שעשו בדיאלוג ולא בנקמה
ישראלים ופלסטינים נפגשים על מנת להכיר את הנרטיב האישי והלאומי של ה”אחר”, כצעד חשוב בדרך לפיוס בין העמים
אירוע המבקש לזכור את אלו שאינם, משני הצדדים של הסכסוך, ולהזכיר שמלחמות אינן גזירת גורל נצחית וכי דרך הנקמה לא תחזיר את אהובינו לחיים