Loading...

קהילות

קהילות2020-08-11T21:14:23+03:00

כל אחת מקהילות פורום המשפחות השכולות פועלת בקול הייחודי שלה

מוזמנים לקרוא על הקהילות השונות ולהצטרף לשלל האירועים

פורום המשפחות השכולות פועל בקרב קהלים שונים, ולאורך השנים התגבשו באמצעותו קהילות מגוונות ופעילות. כל אחת מהקהילות פועלת לקדם את המסרים של הפורום מנקודת המבט שלה ובקול הייחודי שלה, החל מקבוצת הנשים המבקשת לתת מקום ולהעצים את השתתפותן של נשים בקידום הפיוס והשלום, דרך קהילת צעירי הפורום אשר יהוו את דור העתיד של ההנהגה, בישראל ובפלסטין, ועד למשתתפי ובוגרי פרויקט הנרטיבים, הפועלים לקידום יוזמות חברתיות משותפות. מוזמנים לקרוא על הקהילות השונות ולהצטרף אלינו.