צוות העובדים

האנשים שמאחורי פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני

הפורום מכיל צוות ישראלי וצוות פלסטיני העובדים בשיתוף פעולה מלא

צוות הפורום

נאדין קומסייה- מנכ"לית שותפה
יובל רחמים- מנכ"ל שותף
רובי דמלין- דוברת ומנהלת קשרי חוץ
בסאם עראמין- דובר ומנהל קשרי חוץ
רקפת אנוך- מנהלת פרויקטים
אסיל אחמד- מנהלת קבוצות הצעירים והנשים
סאלאם טייסיר- מנהלת משרד
אילנה ברגסגל- מנהלת תפעול
הריאט גימפל- מנהלת פיתוח משאבים
בושרה עוואד- רכזת קבוצת הנשים
תמר שמיר- מנהלת מחנה הקיץ וקבוצות הצעירים
מוחמד אבו- ג'אפאר- מנהל מחנה הקיץ וקבוצות הצעירים
מוחמד אל באו- מנהל תחום תקשורת ורכז פרויקטים
אופיר נועה פרוביזור- מנהלת תחום תקשורת
אנה שפרוך- מנהלת קהילה
יעקוב א-רבי- מנהל קהילה
מאהא סלאח- מנהלת קהילה
כרמי אשבורן- מנהל תחום תקציבים
אמאני עודה- מנהלת כספים
מחמוד אדל- מנהל כספים

ועד מנהל

אחמד אל-ג’עפרי: יו”ר הוועד המנהל המשותף

טובה בוקסבאום
אסיה לירקן
עידו ארגמן
איתי שניר

ועדת ביקורת

צורית שריג
פריאל חורש-רוזן