Loading...

פעילויות ואירועים

פעילויות ואירועים2022-02-07T18:28:57+02:00

פורום המשפחות השכולות מקיים שלל פעילויות ואירועים לקידום הפיוס והשלום

הפעילויות והאירועים מתקיימים לאורך השנים בישראל, פלסטין ובעולם ואנו מזמינים את הציבור להצטרף אלינו

לאורך כל שנותיו, פועל פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני בשלל דרכים כדי להפיץ את מסריו, בישראל, פלסטין ובעולם. בין הפעילויות המרכזיות של פורום המשפחות השכולות, אפשר למצוא את מפגשי הדיאלוג, בהם משתפים שני חברי פורום, ישראלי ופלסטיני, בסיפורם האישי, את פרויקט הנרטיבים ואת טקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני, המהווה את אחד מאירועי השיא שלנו.
מוזמנים לצפות בסיכומי פעילויות הפורום בשנים האחרונות (בשפה האנגלית):
סיכום שנת 2021
סיכום שנת 2020
סיכום שנת 2019
סיכום שנת 2018
סיכום שנת 2017
סיכום שנת 2016

חברי הפורום שותפים לאירועים רבים בנושא השלום, החל מפעילויות של דיאלוג ושיח כמו “אוהל השלום” במהלך “צוק איתן”, ועד לאירועים שנתיים במסגרת יום השלום הבינלאומי.‎ כמו כן יוזם ומשתתף הארגון בפעילויות להבעת סולידריות עם אוכלוסיות מוחלשות ומותקפות ותמיכה במאבקן.

בנוסף פועל הפורום לחבר אליו שותפים רבים שיעזרו בקידום הפיוס, השותפות והשלום. דרך שלל תערוכות אמנות בהם השתתפו אמנים ואנשי רוח רבים, ועד יוזמת Taking Steps, אשר כבשה את ליבן של ידועניות רבות.
אנו ממשיכים ליזום אירועים ופעילויות במטרה לקדם את חזון הפורום, להביא לסיום הסכסוך ולהכרה ושותפות אמיתית בין הצדדים, ומזמינים את הציבור להצטרף אלינו.