ידידי הפורום בעולם

ארגוני הידידים של פורום המשפחות השכולות פועלים לקידום הפיוס

פורום המשפחות השכולות זוכה לתמיכה מארגונים שונים בארץ וברחבי העולם, ובראשם ארגוני הידידים של הפורום בארצות הברית, בריטניה וגרמניה.
ארגוני הידידים של פורום המשפחות השכולות פועלים רבות לקידום המודעות הציבורית במדינותיהם לצד האנושי של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, כמו גם לאיסוף תרומות לפעילויות הפורום, במטרה לעודד תהליך של שלום ופיוס בין הצדדים.
בנוסף, החברים בארגונים מסייעים לנו בפורום המשפחות השכולות בקידום וארגון פעילויות שונות מחוץ לישראל ופלסטין, מזמינים אותנו להשתתף באירועים פרי יוזמתם, דואגים לחשיפה תקשורתית ומארחים אותנו בחום.

Friends of the Parents Circle
in Northern Germany

Agathe-Lasch-Weg 16
22605 Hamburg
49-40-88181224 | 49-170-4685512
Website
h.lehming@nordkirche-weltweit.de

Friends of the
(Bereaved Families Forum (UK

31 Coleridge Walk
London NW11 6 AT
020-8455-8845
www.familiesforum.co.uk
ukfbff@gmail.com

American Friends
of the Parents Circle

2248 Broadway #1531

New York, NY 10024

www.parentscirclefriends.org
info@parentscirclefriends.org