חזון

אנו פועלים למען הפסקת מעגל הדמים והשגת הסדר מדיני מוסכם על שני הצדדים

חברי פורום המשפחות השכולות מתנגדים לכיבוש, מאמינים כי סיום הסכסוך הוא אפשרי ומבקשים להשפיע על הציבור ועל קובעי המדיניות – להעדיף את דרך השלום והדיאלוג על דרך המלחמה והאלימות

הפורום מעוניין לפעול למען הפסקת מעשי האיבה והשגת הסדר מדיני שיהיה מוסכם על שני הצדדים.
הפורום מבקש להשפיע על הציבור ועל קובעי המדיניות – להעדיף את דרך השלום והדיאלוג על דרך המלחמה והאלימות ולתרום להכרה, הבנה ואמפתיה לבני האדם בשני הצדדים.
הפורום מנסה למנוע את השימוש בשכול כאמצעי להרחבת האיבה בין עמינו.
חברי פורום המשפחות השכולות מתנגדים לכיבוש ומאמינים כי סיום הסכסוך הוא אפשרי, וכי השגת פיוס היסטורי בין שני העמים היא תנאי הכרחי להפיכת הסכם שלום להסכם שלום בר-קיימא.
פורום המשפחות השכולות מזמין כל מי אשר איבד בן משפחה כתוצאה מהסכסוך להצטרף אלינו. יחד נפעל למניעת שכול ולקידום דו-שיח, סובלנות, פיוס ושלום.