ידידי הפורום בעולם

ידידי הפורום בעולם2020-02-26T09:28:03+02:00

ארגוני הידידים של פורום המשפחות השכולות פועלים לקידום הפיוס

פורום המשפחות השכולות זוכה לתמיכה מארגונים שונים בארץ וברחבי העולם, ובראשם ארגוני הידידים של הפורום בארצות הברית, בריטניה וגרמניה.
ארגוני הידידים של פורום המשפחות השכולות פועלים רבות לקידום המודעות הציבורית במדינותיהם לצד האנושי של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, כמו גם לאיסוף תרומות לפעילויות הפורום, במטרה לעודד תהליך של שלום ופיוס בין הצדדים.
בנוסף, החברים בארגונים מסייעים לנו בפורום המשפחות השכולות בקידום וארגון פעילויות שונות מחוץ לישראל ופלסטין, מזמינים אותנו להשתתף באירועים פרי יוזמתם, דואגים לחשיפה תקשורתית ומארחים אותנו בחום.

German friends of the
Parents Circle

Marienburger Strasse 33
10405 Berlin
49-30-37443270+
www.pcfd.de
info@pcfd.de

Friends of the
(Bereaved Families Forum (UK

31 Coleridge Walk
London NW11 6 AT
020-8455-8845
www.familiesforum.co.uk
ukfbff@gmail.com

American Friends
of the Parents Circle

1425 RXR Plaza
East Tower, 15th Floor
Uniondale NY 11556
www.parentscirclefriends.org
info@parentscirclefriends.org